Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring

Personvernerklæring

Untitled

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Bærum kommune bruker, behandler og beskytter deres personopplysninger i forbindelsen med saksbehandling av søknader om parkeringstillatelser for forflytningshemmede. Med personopplysninger mener vi opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Bærum kommune er behandlingsansvarlig for disse personopplysningene og for spørsmål knyttet til dine personopplysninger kan du kontakte Bærum kommune ved epost post@baerum.kommune.no eller på telefon 67 50 40 50.

Innsamling og lagring av brukerinformasjon:

Bærum kommune samler inn personopplysningene nevnt under for å kunne behandle søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Søkere registrerer selv disse opplysningene digitalt gjennom en portal på kommunes hjemmeside som er levert av kommunens avtalepart, COWI AS. Søknader kan også leveres på papir gjennom vanlig post.

 

- Navn

- Adresse

- Telefonnummer

- E-postadresser

- Fødselsnummer

- Helseopplysninger

 

Bærum kommune behandler sensitive helseopplysninger i denne prosessen med hjemmel i § 3 av Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Denne informasjonen brukes kun til saksbehandling av parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Bærum kommune vil ikke innhente ytterligere informasjon uten uttrykkelig samtykke fra søkeren. Alle personopplysninger vil bli behandlet fortrolig og vil utelukkende brukes kun av Bærum kommune til det vi oppgir i denne erklæringen. Alle personopplysninger som blir behandlet lagres i servere innenfor EU/EØS. Personopplysninger blir kun lagret for den perioden som er nødvendig for effektiv saksbehandling av søknader til kommunen. Start og sluttdato for parkeringstillatelsen lagres også i en tidsbegrenset periode.

Formål

Levert av COWI AS, Parka er et saksbehandlingssystem som inkluderer en kundeportal med en elektronisk søknadstjeneste. Systemet er utviklet for effektiv og brukervennlig behandling av parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Innbyggere velger selv å registrere et kundeforhold og å søke gjennom portalen. Behandlingen av opplysningene er nødvendig for å kunne levere denne tjenesten til innbyggere. Statistikk på aggregert nivå og segmentert på for eksempel demografi og geografi kan bli brukt for å analysere bruksmønster og hvordan aktivitet og trender utvikler seg. Det kan også være aktuelt for Bærum kommune å kjøre en brukerundersøkelse for å forbedre denne tjenesten. Deltakelse i slike undersøkelser er frivillig.

Hvem har tilgang til informasjonen

Tredjepartsleverandører vil få de nødvendige opplysningene slik at de kan gjennomføre autentisering av en bruker, for så å kunne gjøre oppslag i dataregistre. Parkeringsoperatør som håndhever parkeringsreglementet på steder der tjenesten er tilgjengelig vil kunne sjekke om kjennemerket har en gyldig tillatelse. Tilgang til informasjonen er sikret med adgangskontroll og passord. Hos systemleverandøren, COWI AS, har kun ansatte knyttet til kundeservice og utvikling tilgang til personopplysningene. Ved direkte forespørsel fra offentlige etater (eks. Politiet, Skatteetaten) – der disse har lovhjemmel for å kreve informasjon fra tjenesten - vil Bærum kommune kunne gi fra seg etterspurt informasjon. Bærum kommune kan også gi fra seg data til forskningsrelaterte formål. I slike tilfeller blir detaljer om enkeltindivider anonymisert, eller data gitt på aggregert nivå.

Databehandler

For å sikre dine personopplysninger, har Bærum kommune inngått en databehandleravtale med leverandøren COWI. Denne sikrer at personopplysningene blir behandlet i samsvar med regelverket, og setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger. Vi kan la underleverandører (samarbeidspartnere) stå for den tekniske delen av databehandlingen. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.

Rett til innsyn/retting/sletting/dataportabilitet

Innbyggere registrert i Bærum kommunes systemer kan alltid be om innsyn i hvilke data som behandles, hva opplysningene brukes til, samt hvor lenge opplysningene skal lagres. Ved uriktige, ufullstendige eller irrelevante opplysning kan brukeren når som helst få dem rettet, supplert eller slettet. For utlevering, retting eller sletting av egen bruker må man kontakte Bærum kommune.

Personvernerklæring - Bærum kommune https://www.baerum.kommune.no/personvern/

Trenger du hjelp med utfylling av søknadsskjema?

Søker du på vegne av andre, må du registrere bruker på den du søker for, med den personens informasjon og ID.