Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring

Informasjon

Til privatpersoner og næringsdrivende i soner som ønsker å søke om parkeringstillatelse:


Vi gjør oppmerksom på at Boligsone og Beboerparkering er to ulike ordninger som reguleres av to litt ulike forskrifter. Du finner nyttig informasjon om de to ordningene på vår nettside https://www.drammen.kommune.no/tjenester/vei-trafikk-parkering/parkering/

Forsikre deg om at du velger riktig type parkeringsordning under menyvalget «Tjenester», deretter korrekt sone og type bil under "Varegruppe" i søknaden. Konsulter nettsidene våre eller kontakt oss for avklaring på tilhørighet eller vare dersom du er i tvil. Merk også at elbil er en egen vare, eks «S01 – elbil».

Ordinære p-tillatelser selges kun for hele kalendermåneder. Dersom du ikke setter en t.o.m-dato i søknaden, inngås en løpende avtale om p-tillatelse. Dersom du setter en t.o.m-dato blir dette avtalens sluttdato.

Under feltet "parkeringsbehov" kan du oppgi om du ønsker å faktureres for kortere perioder enn et år, men vi gjør oppmerksom på at vi fakturerer for minimum 6 måneder for løpende avtaler (juni og desember for etterfølgende 6 måneder).

Midlertidige p-tillatelser er alltid tidsbegrensede avtaler.


Ved registrering av e-post, blir faktura automatisk sendt på e-post. Ønsker du ikke å motta faktura via e-post, må du gi oss beskjed om dette.


Søknadsskjemaet gjelder kun for 1 p-tillatelse. Samme p-tillatelse kan ha flere registreringsnummer., men kun ett kjøretøy kan stå parkert på offentlig vei i sonen i tidsrommet det stilles krav til parkeringstillatelse. Ved flere kjennemerker på samme avtale må fysisk oblat ligge bak ruta i bilen som står parkert i sonen. Ved kun ett kjennemerke på avtalen, skjer kontroll elektronisk.

I beboersoner tildeles det kun en parkeringstillatelse pr husstand. Bor du i boligsone og ønsker flere p-tillatelser, må du fylle ut ett (1) søknadsskjema for hver p-tillatelse. Påse at du velger korrekt vare (eksempelvis er bil 2 og elbil egne valg under "Varegruppe" i søknaden).


- Boligsonekunder som ønsker å kjøpe besøkstillatelser:

Dersom du kun ønsker å registrere deg for å kunne bruke besøkskortautomat i sone S01, S02, B01 og B04, må du levere en søknad om dette. Under «Tjenester», velg "Søke tilgang besøkskortautomat".

Det finnes ikke besøkskortautomat for kunder i B02. Beboere i denne sonen må bestille besøkskort fra oss.

Dersom du bor i B02 eller en av de andre nevnte boligsonene og ønsker å bestille besøkskort (skrapekort) fra oss som du kan ha liggende og benytte uten å måtte bruke besøkskortautomat, velg skjema "Søke besøkskort, beboer" under «Tjenester».


- Håndverkere eller andre næringsdrivende som skal utføre arbeid i sonene:

I gater skiltet med beboerparkering, må parkering utover stans for av- og pålessing skje i henhold til skiltede vilkår om eventuell betaling av avgift og makstid.

Dersom det skal utføres arbeid på eiendommen til en beboer i boligsone, kan beboer enten kjøpe 5-timers eller dagsbillett fra besøksautomat i sonen eller søke om besøkstillatelse til håndverkers kjøretøy fra oss. Ved å bestille gjennom kundeportalen, vil beboer også kunne få kjøpt ukestillatelser (skrapekort som gjelder pr kalenderuke). Ved langvarig behov bes dokumentasjon fra håndverker på oppdrag og estimert periode vedlegges søknaden.

Dersom det i boligsonen skal utføres arbeid på den kommunale veien, kan håndverker selv opprette bruker og søke om midlertidig parkeringstillatelse for næringsdrivende. Behovet må begrunnes og kunne dokumenteres på etterspørsel.


Søknader behandles normalt i løpet av 1-3 virkedager. Avvent alltid parkering i sonen til søknaden er ferdig behandlet, godkjent og vi har bekreftet mottak av innbetaling. Ved behov for hjelp, finner du vår kontaktinformasjon nederst på denne siden.


Personvernerklæring

Produkt versjon: 1.5.46.0