Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring

Personvernerklæring

Untitled

Personvern Drammen kommune og Dpark AS

 

Personopplysninger og personvern Drammen kommune

 

Vern av personopplysninger

 

Personvern og sikkerhet er viktig for oss. Drammen kommune er

opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Siden 25. mai 2018

har vi fulgt den nye personopplysningsloven - også kalt GDPR –

som gjelder for alle kommunene i EØS-området.

Kommuner og firmaer har bare lov å behandle personopplysninger om deg dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

•       det er krav om det i lov eller forskrift

•       kommunen skal sikre en rettighet du har

•       du har gitt klart samtykke til det

For å kunne behandle din søknad, behandler Drammen kommune noen personopplysninger om deg: navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, medisinske opplysninger m.m. Ifølge personvernforordningen kan vi behandle slike opplysninger når «behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige» (artikkel 6 (1) (c)).

 

Når kommunen behandler personopplysninger, skal du (den registrerte) alltid få vite hvilke data som behandles, hva opplysningene brukes til, og når opplysningene blir slettet. Det betyr blant annet at du har rett til

•       at bruken av dine personopplysninger blir begrenset mest mulig

•       å få innsyn i hvilke personopplysninger som behandles om deg innen 30 arbeidsdager

•       å korrigere opplysninger hvis de ikke er korrekt

•       å protestere mot behandlingen (dersom formålet er å markedsføre tjenester)

Du kan lese mer om dine rettigheter på hjemmesiden til Datatilsynet:

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter

Dersom du vil klage over noe som gjelder behandlingen av dine personopplysninger, kan du henvende deg til kommunens personvernombud, eller du kan klage til Datatilsynet. Hovedreglene i forordningen finnes hos Datatilsynet

 

Personvernombud

Personvernombudet veileder virksomheten slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Har du spørsmål om hvordan kommunen behandler dine personopplysninger, kan du kontakte personvernombudet. Du kan kontakte ham på e-postadressen: personvernombud@drmk.no

 

 

 

Personopplysninger og personvern Dpark AS

 

Vern av personopplysninger

 

Personvern og sikkerhet er viktig for oss. Dpark AS er

opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Siden 25. mai 2018

har vi fulgt den nye personopplysningsloven - også kalt GDPR.

Dpark AS har bare lov å behandle personopplysninger om deg dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

•       det er krav om det i lov eller forskrift

•       du har gitt klart samtykke til det

For å kunne behandle din søknad, behandler Dpark AS noen personopplysninger om deg: navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer. Ifølge personvernforordningen kan vi behandle slike opplysninger når «behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige» (artikkel 6 (1) (c)).

 

Når Dpark AS behandler personopplysninger, skal du (den registrerte) alltid få vite hvilke data som behandles, hva opplysningene brukes til, og når opplysningene blir slettet. Det betyr blant annet at du har rett til

•       at bruken av dine personopplysninger blir begrenset mest mulig

•       å få innsyn i hvilke personopplysninger som behandles om deg innen      30 arbeidsdager

•       å korrigere opplysninger hvis de ikke er korrekt

•       å protestere mot behandlingen (dersom formålet er å markedsføre tjenester)

Du kan lese mer om dine rettigheter på hjemmesiden til Datatilsynet:

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter

Dersom du vil klage over noe som gjelder behandlingen av dine personopplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Hovedreglene i forordningen finnes hos Datatilsynet

 

Personvernombud

Personvernombudet veileder virksomheten slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Har du spørsmål om hvordan Dpark AS behandler dine personopplysninger, kan du kontakte personvernombudet på e-postadressen: personvernombud@drammen.kommune.no.