Her kan du se på ileggelsene dine

Ved å oppgi kjøretøyets kjennemerke (registreringsnummer) og saksnummeret så vil du kunne se på detaljene for ileggelsen med tilhørende bilder.

Det vil også være mulig å levere en klage, eller evt. følge status for en tidligere levert klage.