Her kan du sjå på dine ileggingar

Ved å oppgi kjennemerke på køyretøyet (registreringsnummer) og saksnummer, vil du kunne sjå detaljar for ilegginga med eventuelle tilhøyrande bilder. Nokre av bilda kan vere sperra for innsyn av omsyn til personvern, men du kan be om få tilgang til desse.

Det vil og vere mogleg å levere klage, eller evt. følgje status for ein tidlegare levert klage.

Felt som er merka * må fyllast ut.